რეგისტრაცია | ავტორიზაცია
ინტეგრაცია
ვეძებ სიტყვას...

განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონის ელექტრონული პროგრამა შეიქმნა საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაციისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.